NJG59-4-01
1979
Leif Størmer. Minnetale holdt i Norsk Geologisk Forening 1. november 1979
59
4
285-288
0029-196X