NJG48-1/2-10
1968
Minnetaler - Memorial addresses Statsgeolog dr. philos. Arne Bugge født 25.4.1887, død 15.1 1968
48
1, 2
133-136
0029-196X