NJG47-1-08
1967
Konservator Alf Granli Født 13-2-1897, død 20-7-1966 Minneord, N.G.F.'s møte 6-10-66
47
1
111-113
0029-196X