NGT44-1-09
1964
Nogen tektoniske iagttagelser på Ustaostet.
44
1
171-175

En forkastning i det subkambriske peneplanet. Som det fremgår av Holtedahl og Don's berggrunnskart over Norge, stryker en gren av Telemarkformasjonens suprakrustalkompleks NNV-over og krysser dalen mellom Geilo og Ustaoset. Bergartene er sterkt sammen-, presset med steilt fall (ca. 70°) mot VSV. De mer kompetente bergarter trer frem som tydelige rygger i landskapet og kan også sees på de topografiske kart.

0029-196x