NGT41-2/3/4-14
1961
Notiser - Notes
41
2, 3, 4
319-324

Refugieproblemet og de kvartærgeologiske metodene Av Ivan Th.. Rosenqvist

On sub solidus relations of silicates. Il. Preliminary Note on the Chemistry of Melilites By Olav H. ]. Christie

International Association of Sedimentologi.