NGT21-2/3-02
1941
Om øiegneisdannelse i fjellkjeder
21
2, 3
165-180

Det foreliggende arbeide er et referat av et foredrag holdt i Norsk geologisk forening 4. des. 41. Det omhandler den metasomatiske øiegneisdannelse, som efter forfatterens mening har vært virksom blandt annet langs Trondheimsfeltets vestkant. Arbeidet er et resultat av feltarbeide utført for og med støtte av Norges geologiske Undersøkelse mens laboratoriearbeidet er utført ved Universitetets mineralogiske institutt med støtte av »Det videnskabelig forskningsfond av 1919«. Jeg takker herved disse institusjoner.