NGT21-4-06
1942
Notiser - Notes. Vektoranalytisk formulering av grunnloven for den geometriske krystallografi
21
4
291-293

Det dreier seg her om ting som i en eller annen form og mere eller mindre utførlig er behandlet i alle lærebøker i krystallografi og mineralogi. Heller ikke den vektoranalytiske ·behandling er noe nytt, men jeg har ikke sett den gjennomført i den form som her er gitt.