NGT21-4-07
1942
Notiser - Notes. Funn av pumpellyitt i bergarter fra Oslofeltet
21
4
294-295

Under mikroskopering av eruptivbergarter fra Oslofeltet er jeg kommet over to forekomster av et sekundært mineral som viste seg å være pumpellyitt. Da dette mineral hittil ikke har vært påvist i Norge, kan funnet kanskje ha interesse.