NGT22-1/2-07
1942
Kaledonsk dekke-tektonikk på Hadeland? En foreløpig meddelelse.
22
1, 2
74-91

Sammen med studentene G. Henningsmoen og T. Ørvig har jeg i de siste år foretatt systematiske innsamlinger av fossiler i de mellomordoviciske lagrekker i Oslo-feltet. De stratigrafiske og paleontologiske forhold på Hadeland har vist seg å være av spesiell interesse. Da de foreløpige resultater av våre undersøkelser synes å kunne ha en viss betydning for forståelsen av fjellkjedens tektonikk, skal jeg i det følgende gi en foreløpig meddelelse om disse undersøkelser. De nøyaktige fossilbestemmelser må utstå til materialet kan bli gjenstand for en samlet paleontologisk bearbeidelse.