NGT22-3/4-03
1942
Norsk Geologisk Forening. Møtereferat.
22
3, 4
203-220

Møte 266. Torsdag 17. april 1941

Ekskursjon 25. Torsdag 22. mai 1941

Møte 267. Torsdag 6. november 1941

Møte 268. Torsdag 4 . desember 1941

Generalforsamling og møte 269. Torsdag 12. februar 1942. Årsmelding for 1941

Møte 270. Torsdag 12. mars 1942

Møte 271. Torsdag 30. april 1942

Møte 272. Torsdag 28. mai 1942

Ekskursjon 26. Mandag 1.juni I 1942

Møte 273. Torsdag 22. oktober 1942

Møte 274. Torsdag 3 . desember 1942