NGT23-1/2/3-02
1943
Lamprofyrer av to forskjellige aldre i kystmigmatiten vest for Kristiansand.
23
1, 2, 3
175-185

Den store rivningsbreksje som i retning NE-SW gjennemsetter det sydnorske grunnfjell og skiller telemarksformasjonen fra bambleformasjonen, løper ut i havet like ved Kristiansand. Vest for Kristiansand skulde altså telemarkformasjonens bergart komme helt ned til kysten. De bergarter en her møter er folierte eller skifrige migmatiter, oftest av gneisgranitisk type. Men de indeholder også en hel del klumper eller uregelmessige partier av en massiv, granitisk komponent der ofte er så grovkornet at den kan betegnes som pegmatit.