NGT23-1/2/3-03
1943
Permiske forkastninger i Røykenfeltet.
23
1, 2, 3
186-192

Under mitt arbeid i Røykens grunnfjell de siste to år, har jeg gjort endel nye iakttakelser i de yngre bergarter i grenseområdene. Jeg skal i det efterfølgende kort gjøre rede for disse. - Arbeidet er et resultat av markarbeid utført for Norges geologiske undersøkelse.