NGT23-4-01
1943
En presset norit ved Sulseter, N. Fron
23
4
193-201

I strøket Nyseter-Sulseter, N. Fron, ca. 5 km NO for Vinstra st. står en gabbrobergart i noen lave kupper. Denne bergart blev funnet i løs blokk ved Stulsbro, Ringebu av prof. W. Werenskiold i 1910, og et slip blev beskrevet (4). Werenskiold har også nevnt gabbroen (5), da han i 19 1 1 fant den i fast fjell.