NGT23-4-07
1943
Norsk Geologisk Forening - Møtereferat.
23
4
227-252

Generalforsamling og møte 275. Torsdag 18. februar 1943. Årsmelding for 1942. Utdrag av regnskap for 1942
Medlemsmøte 275.

Møte 276. Torsdag 18. mars 1943.

Møte 277. Torsdag 15. april 1943.

Møte 278. Torsdag 27. mai 1943.

Ekskursjon 27. Mandag 7. juni 1943.

Møte 279. Torsdag 1 1. november 1943.

Norsk geologisk forening 50 år. Stiftelsen.

Lov for Norsk geologisk forening.

Statuter for Norsk geologisk forenings Reusch-medalje.

Statuter for Sulitelmafondet til fremme av norsk geologisk forsking.