NGT24-1/2-01
1945
Carl Fred. Kolderup og utforskningen av vestlandets geologi.
24
1, 2
1-13

Vestlandet var i forrige århundre dårlig forsynt med karter, det var slitsomt å reise og bergartene var vrine, særlig leit var det at fossilførende bergarter syntes å mangle. Det var ikke å undres på at utforskningen av denne landsdel trådte i bakgrunnen i forhold til Østlandet og Trøndelag. Helt ukjent var dog Vestlandet ikke, det ble besøkt alt av Bedemar, v. Buch og Naumann- den siste oppdaget det vi nå kaller Bergensbuene - og de første norske geologer gjestet enten selv Vestlandet eller sendte sine assistenter dit på kortere turer. Men fram til 1860 var det praktisk talt ikke utkommet en eneste avhandling om Vestlandets geologi.