NGT24-1/2-03
1945
Skyvning og friksjon
24
1, 2
32-39

Det er meget fortjenstfuldt av Chr. Oftedahl at han i sitt arbeide om sparagmitten og dens skyvning diskuterer den mekaniske side av skyveproblemet. Selv om vi ennå er langt fra løsningen, er det ønskelig at problemene blir klarlagt, og at det blir pekt på vanskelighetene.