NGT24-1/2-04
1945
Direktør Sverre Blekum. Minnetale holdt i Norsk geologisk forening 4. mai 1944.
24
1, 2
40-41