NGT24-3/4-04
1945
Norsk Geologisk Forening. Møtereferat.
24
3, 4
252-269

Møte 285. Torsdag 30. november 1944

Generalforsamling og møte 286. Torsdag 1. februar 1945. Årsmelding for 1944. Utdrag av regnskap for 1944.

Møte 286.

Møte 287. Torsdag 1. mars 1945

Ekstraordinær generalforsamling og møte 288. Onsdag 11. april 1945. 
Forandringer i lov og statutter

Møte 289. Onsdag 2. mai 1945.

Ekskursjoner