NGT25-03
1945
Gardnosbreksjen i Hallingdal
25
16-25

I grunnfjellet vest for Svenkerud og syd for Gol i Hallingdal (fig. 1 og 2) er det en merkelig breksje. Det første funnet ble gjort tett ved kjøreveien til Gardnos like vest for den siste, krappe veisving op i denne grenda. Det er blottet et lite skjær av breksje som her viser mørk grunnmasse full av små, lyse steinsplinter, filler av mørk farge og endelig små glinsende partier av sprø kullsubstans.