NGT25-04
1945
Ringsakerkvartsiten og Valdressparagmiten ved Mjøsa.
25
26-34

Alt lenge har geologene vært opmerksom på at den såkalte kvartssandstenavdeling i sparagmitformasjonen kan deles i 2 grupper. Man ser dette meget tydelig nord for Tømten i Ringsakerinversjonen, hvor kvartsiten stratigrafisk ligger tydelig under det marine kambrium, som nærmest kvartsiten er representert ved Holmiaskiferen og sandstenskiferen. Umiddelbart nord for kvartsiten kommer en grå til grønnlig sparagmit som kan følges over Evjedalen og Høgberget til Ekredalen, hvor man først ser den røde og grønne Ekreskifer og så videre nordover tilllit og videre den yngre, røde sparagmit, Moelvsparagmiten. Om de stratigrafiske og petrografiske forhold henvises til den eldre litteratur.