NGT25-06
1945
Om den kjemiske sammensetning av Trondheimsfeltets kalkstener.
25
48-52

Kalkstensbenker optrer i samtlige 3 formasjonsgrupper i Trondheimsfeltet. Men i praktisk-økonomisk henseende er Bymarkgruppens kalkstener de viktigste.
Trondheimsfeltets kalkstener har i lang tid hatt ord for å være av særlig god kvalitet. Man har således fra Trøndelag flere eksempler på skipslaster, som gjennemsnittlig har holdt omkring 99 % CaC03. Forholdet er imidlertid i virkeligheten at en flerhet av Trondheimsfeltets kalkstener gjennemgående holder en merkbar gehalt av MgC03, således i adskillige tilfelle optil 5 à 6 %. Dette gjelder spesielt Bymarlkgruppens kalkstener.