NGT25-08
1945
Et vegprofil ved Vestre Aker Kirke.
25
70-73

Det er for en stor del vegskjæringene som gjør det mulig å studere de geologiske forhold i Oslo's nærmeste omegn. Flere ganger har det imidlertid hendt meg under arbeidet i disse trakter at nydelige profiler var dekket til med en stor granitmur eller betongvegg, da jeg kom for å studere forholdene nærmere. På den måten er mange viktige opplysninger gått tapt gjennom årenes løp.