NGT25-11
1945
Spalteganger i Sør-Varanger.
25
127-146

Berggrunnen ved kysten av Sør-Varanger, Petsamo og Murmansk er gjennomskåret av mørke spalteganger. Fig. 1 viser disse gangene innen kartbladet Neiden i Sør-Varanger. Gangene følger der i utpreget grad - om enn med unntak i detaljene - to hovedretninger, noenlunde diagonalt i kartbladet. En tredje retning, N 80 V, gjør seg også gjeldende, men i meget mindre grad. Gangene skjærer i alminnelighet vertikalt eller meget steilt gjennom berggrunnen, i de fleste tilfelle steilere enn på fotografiet fig. 2. Yngre enn gangene er tektoniske linjer, langs hvilke det i flere tilfelle er påvist horisontalforskyvinger.
Jeg skal her gi en ganske kortfattet oversikt over den berggrunn som gangene skjærer igjennom, og over Petsamontunturitformasjonen. Videre skal jeg beskrive noen av de bergarter som gangene består av. Det er imidlertid ikke meningen med denne lille avhandlingen å gi en uttømmende petrologisk beskrivelse av gangbergartene. · Hensikten er å vise det interessante kartbillede som gangene gir og gjøre oppmerksom på det tektoniske problem som disse spalteretningene og de yngre tektoniske linjer representerer.