NGT25-16
1945
Om dannelse av de Nordlanske karsthuler.
25
180-182

Under den siste istid var hele det område hvor de nordlandske karsthuler finnes, dekket av en iskappe. Ved sine undersøkelser av Grønligrotten i Nord-Rana kom J. Oxaal til det resultat at hulen var dannet engang under et avsnitt av istiden, mer spesielt dengang en isbre fylte Rødvassdalen (hvor Grønligrotten ligger på østsiden) .