NGT25-20
1945
Yngre postglaciale nivåer på Varangerhalvøya.
25
230-265

For behandlingen av de yngre postglasiale linjer i Finnmark er ikke observasjonsmaterialet for Varangerhalvøya akkurat det som egner seg best. Det er hverken så nøyaktig eller så omfattende som tilsvarende materiale fra Vest-Finnmark f. eks. Grunnen til at dette område ble valgt for det foreliggende emne, er at jeg opprinnelig skrev om samtlige marine nivåer og isresesjonen på Varangerhalvøya, men på grunn av begrenset plass her har jeg måttet ta ut et bestemt avsnitt av nevnte framstilling - de yngre postglasiale nivåer - som her gjengis nedenfor.