NGT25-22
1945
Vannholdige magnesiasilikater dannet ved metasomatose av dolomitiske kalkstener.
25
266-284

I de fleste deskriptive arbeider over begrensede områder innen den kaledonske fjellkjede vil man finne at det på de ledsagende karter er avsatt en eller flere såkalte. »serpentinkupper«. I teksten vil man som regel finne en kort beskrivelse av deres petrografi og petrogenese som stort sett går ut på følgende. Kuppene har opprinnelig bestått overveiende av olivin, som senere i større eller mindre grad er omvandlet til serpentin og denne videre til talk, om enn i mindre utstrekning. Samtidig er det dannet en del magnesit eller breunerit. De inneholder praktisk talt alltid litt kromit og magnetit.