NGT25-24
1945
Fra Fevik-granitens grensesoner.
25
295-306

Et kort referat av et foredrag om Fevik-graniten, med oversiktskart, er publisert i 1938.
Det kartet som følger her (fig. 1) er fullstendigere og er korrigert på enkelte punkter. Det som er tatt med av topografien er nøyaktig gjengitt etter Norges geografiske oppmålings målebordsblad. Geologiske grenser etc. er derfor ikke skjematisert, men innlagt så vidt mulig på riktig plass i terrenget. Ved sammenlikning med Oppmålingens kart kan en finne deres nøyaktige beliggenhet i forhold til gårder og veger.
Her skal vesentlig omtales forholdene langs granitens grense mot Bambleformasjonens krystallinske skifre. De er berørt i det nevnte foredrag, men de er så vidt interessante at de fortjener en mer detaljert beskrivelse. Først noen supplerende bemerkninger om selve granitmassivet.