NGT25-26
1945
Prækambrium - Eokambrium i Finnmark.
25
327-349

Det er nakne problem, som er serskilde for Finnmark på grunn av landelægje, naturtilhøve eller andre serskilde årsaker. Av slike Finnmark-problem er det serleg tvo, som lenge hev vore i gransking og dryfting, og som det hev vore ulike meiningar um, det prækambrisk -eokambriske og det præhistorisk-anthropogeografiske. Eg vil her gjeva eit tilskot til utgreiding og klåring av det fyrste av deim.
Det prækambrisk-eokambriske problem er eit Finnmark-problem på grunn av dei serskilde tilhøve ved geosynklinalen og fjellkjederanda her nørdst i den kaledoniske fjellkjeda på fastlandet og på grunn av den aust-·finnmarkske autochtone prækambrisk-eokambriske sandsteinlagrekkje med dei eineståande merke etter den eokambriske istid.