NGT25-30
1945
Undersøkelser over eruptivene i området nord for Oslo.
25
427-432

Over Oslofeltet foreligger som kjent en omfangsrik litteratur og detaljerte karter. Det har imidlertid vist seg nødvendig å gå til en omfattende revisjon av kartene.
I området nord for Oslo (Krokskogen og Nordmarka) finnes både dagbergarter og dypbergarter. Lavaene, som omfatter rombeporfyrer og trachybasaltr (tidligere kalt essexitlavaer), har størst utbredelse i den vestlige del av Krokskogen.