NGT25-33
1945
Atnesjø-liene.
25
529-536

Landet rundt Rondane hører til de klassiske områder i norsk kvartær-geoogisk forskning. Her påviste dr. Andreas M. Hansen først setene, høgtliggende strandlinjer etter broedemte sjøer. Han framhever at Rondane tinte først ut av breen og sto opp som nunatakker, mens breranden lå lenger syd. Han peker også på den mulighet at sete-liknende avsatser kan være fylt opp langs brekanter.
Grundige og utførlige undersøkelser og målinger av strandlinjer etter bredemte sjøer er gjort av dr. Gunnar Holmsen, i Nordre Østerdalen og Gudbrandsdalen.
I senere tid har C. Mannerfeldt tatt opp igjen disse undersøkelser, og arbeidet er ført videre og meget utvidet av dr. Münster Strøm og medarbeidere. Det er først og fremst Rondane og nærmeste omgivelser som har fanget interessen.