NGT26-1/2-04
1946
Notiser - Notes. Til opprinnelsen av mineralnavnet "Ægirin".
26
1, 2
144-145

Det lille manuskriptet som er gjengitt nedenfor (i forfatterens ortografi og med hans egen tegning) ble i sin tid funnet på Geologisk museum i Oslo av professor Jakob Schetelig. Etter Scheteligs oppgave er det skrevet av presten M. T. Esmark, sønn av professor Jens Esmark, sannsynligvis i 1834. Det var Scheteligs mening at manuskriptet skulde publiseres ved en passende leilighet.