NGT26-1/2-05
1946
Norsk Geologisk Forening. Møtereferat.
26
1, 2
146-152

Møte 290. Torsdag 18. oktober 1945.

Møte 291. Torsdag 1. november 1945.

Møte 292. Torsdag 29. november 1945.

Møte 293, Torsdag 24. januar 1946.

Møte 294. Tirsdag 5. februar 1946. Fellesmøte med Polyteknisk Forening.

Generalforsamling torsdag 28. februar 1946.
Årsmelding for 1945.
Utdrag av regnskap for 1945.

Møte 295. Torsdag 28. februar 1946.

Møte 296. Torsdag 21. mars 1946.

Møte 297. Torsdag 4. april 1946.

BERGENS GEOLOGISKE KLUBB Stiftelsesmøte 23. november 1945.

TRON DHEIMS GEOLOGISKE KLUBB Konstituerende møte 23. april 1945.

Møte onsdag 13. mars 1946.