NGT26-3/4-09
1947
Bidrag til diskusjon om Haugesundshalvøyas alder
26
3, 4
219-220

Haugesundshalvøyas geologi har vært en del omdiskutert. Således hevdet R. C. Jacobsen i et foredrag  i NGF mai 1946 at de gneisbergarter som på tidligere geologiske karter har vært betegnet som grunnfjell i virkeligheten for en stor del er å oppfatte som kaledonske migmatiter.