NGT26-3/4-15
1947
Norsk Geologisk Forening - Møtereferat.
26
3, 4
232-244

Møte 298. Torsdag 9. mai 1946.

Møte 299. Torsdag 7. november 1946.

Møte 300. Torsdag 21. november 1946.

Møte 301. Torsdag 5. desember 1946.

Bergens geologiske klubb. Generalforsamling 29. november 1946.

Trondheims geologiske klubb.
Møte 3- onsdag 10, april 1946.
Møte 4 - mandag 6. mai 1946 .
Møte 5- fredag 29.november 1946
Møte 6- torsdag 5. desember 1946.
Generalforsamling - onsdag 5. februar 1946.

Lov for Norsk geologisk forening.

Norsk Geologisk Forening - Medlemslista a jour 10. februar 1947.