NGT27-1/2-05
1948
Foreløpig meddelelse om resultat av undersøkelser i Fensfeltet
27
1, 2
66-73

Fensfeltet er et lite område av alkalibergarter ved Ulefoss i Telemark, ca. 12 km utenfor grensen av Oslofeltet. Det tilhører en gruppe av alkalibergart-felter som har en rekke andre representanter i Fennoskandia (Aino, Sarna, Almunge, Norra Karr, Kuolajarvi, Kuusamo, alkalibergart-feltene på Kola), og ellers opptrer spredt i alle gamle kontinentalblokker.