NGT27-3/4-02
1949
Skyvedekker i det centrale Norges sparagmittformasjon
27
3, 4
164-170

I en tidligere artikkel har jeg kommet med noen betraktninger over problemer omkring stratigrafien i sparagmittformasjonen (Oftedahl, 1945). Selve hovedproblemet ble dog ikke berørt. Dette kan formuleres: I hvilken grad representerer den nu iakttatte lagfølge den primære stratigrafi?

I det følgende presenteres et forslag til løsning av problemet.