NGT27-3/4-05
1949
Noen observasjoner og refleksjoner omkring Modum koboltgruver (Nedl.) I. Fahlbåndene
27
3, 4
187-216

Forord.
Det foreliggende arbeid er et resultat av feltundersøkelser foretatt på forsommeren 1941 , da jeg fikk anledning til systematisk å undersøke en del av de kilometerlange stoller, orter og tverrslag som utgjør mellomgruvene ved Skuterud. Alle de øvrige gruver og skjerp i den såkalte hovedfahlbåndsone har jeg befart mere eller mindre overfladisk. Jeg har på denne måte fått innsamlet et ganske rikholdig materiale av de forskjellige typer bergarter og malmer som opptrer i gruvefeltet.
Etter krigen hadde jeg anledning til å gjennomgå alle de tyske rapporter og analyser som forelå ved Reichskommissariats Wehr-Wirtschaftsstab og hos de norske firmaer som hadde arbeidet for tyskerne ved de undersøkelsesarbeider som ble foretatt ved Modum. Takket være disse tyske papirer fant jeg vel 180 forskjellige analyser, til dels med så gode stedsbetegnelser at de kunne benyttes i det følgende arbeid. For det meste var de imidlertid bare forsynt med nummer. Arbeidet er utført med støtte av Nansenfondet og Forskningsfondet. Jeg takker disse institusjoner.