NGT28-1-05
1949
Notiser - Notes.
28
1
40-51

Samarskit - Yttrotantalit ved Bjortjenn i Mykland herred.

Remarks on the Growth of Crystalloblasts in a Medium Exposed to Directed Pressure.

A New Norwegian Occurrence of Forsterite.

Et nytt prinsipp ved kvantitative geokjemiske beregninger.

Funn av laumontitt i gneisfeltet på Møre.