NGT28-2/3/4-08
1950
Notiser. Notes.
28
2, 3, 4
226-244

Fra den 18. internasjonale geologkongress.
Ekskursjon A 12 til Mull og Ardnamurchan.
Ekskursjon C 13 til distriktene omkring Edinburgh og St. Andrews.

A New Find of Helvite in the Oslo Area.

En litiumførende granittpegmatitt i Nordland.

Forvitring og nedisning.

Svovelkismalm rik på godt synlig turmalin.

An Occurrence of Allophane in Oslo.

Ullerella, new name replacing Ullia Henningsmoen, 1949.