NGT29-01
1951
Nyere undersøkelser i Oslo-feltet
29
1-8

Ved professor W. C. Brøggers død i 1940 hadde geologene dannet seg et visst bilde av Oslo-feltet. Dette bilde var vesentlig basert på Brøggers publikasjoner. De mange detaljerte geologiske kart viste imidlertid at mange og store geologiske problemer fremdeles lå og ventet på sin løsning. Professor Holtedahl hadde da allerede i lang tid interessert seg for disse geologiske problemer, og helt vesentlig etter hans initiativ har en del av de yngre geologer arbeidet med Oslo-feltets geologi og petrografi siden ca. 1941. Som en av disse geologer skal jeg nå gi en kort oversikt over de resultater som supplerer det bilde vi har av Oslo-feltet fra Brøggers publikasjoner, i det jeg for det meste holder meg til egne upubliserte iakttagelser.