NGT29-02
1951
Løkkenfeltets geologi
29
9-25

Foredrag i Norsk geologisk forening 7. desember 1949.

Foredraget var ledsaget av et geologisk kart over Løkkenfeltet i målestokk 1 :50 000 og et geologisk kart over Melhus i målestokk 1 : 100 000, samt tallrike lysbilder.