NGT29-15
1951
Norsk Geologisk Forening - Møtereferat
29
235-250

Møte 326. Torsdag 26. oktober 1950.

Ekstraordinært møte torsdag 9. november, 1950.
Lektor J. P. Andersen, Viborg, holdt foredrag om: De danske tertiære moler-lag og deres fossiler. Foredraget ble ledsaget av lysbilder og fremvisning av fossiler og bergartprøver.

Møte 327. Torsdag 16. november 1950.

Møte 328. Torsdag 14. desember 1950.
Dr. Frank Mitchell: The Late Glacial Period in Ireland. I ordskiftet etter foredraget deltok: G. Holmsen, O. Holtedahl, H. Rosendahl, E. Dahl, P. Holmsen og·foredragsholderen.

Generalforsamling torsdag 15. februar 1951.
Årsmelding for 1950
Utdrag fra regnskap for 1950

Møte 329. Torsdag 15. februar 1951.

Møte 330. Torsdag 8. mars 1951.
Foredrag av Kåre Landmark: Tverrfolding i den kaledonske fjellkjede.

Meldinger - Personalia.