NJG9-3\4-304-309
1927
Bre-variasjoner ved Raudefjorden (Redbay) på Spitsbergen
09
3, 4
304-309
0029-196X
Print