NJG9-3\4-358-397
1927
Fra noen jernvinneplasser i ├ůsnes-Finnskog
09
3, 4
358-397
0029-196X
Print