NJG17-3-01
1937
Molybdenglansforekomstene i Knabeheie (Fjotland). En malmgeologisk studie
17
3
165-172

På møtet i Norsk geologisk forening 12. mars  1925 holdt professor Jakob Schetelig et foredrag: Om de geologiske forhold i Knabeheia. l referatet fra møtet, Norsk geol. tidsskr. 8, 1925, p. 226, står det, at foredraget vil bli trykt i tidsskriftet. Det har også hele tiden været hans mening å publisere dette foredrag, som vakte så stor interesse da det blev holdt. Fra interesserte er det ofte kommet spørsmål efter det. Efter hans død l 7. oktober 1935 blev det ikke funnet noget manuskript til foredraget. Det har sannsynligvis aldri været skriftlig utarbeidet i sin helhet. Imidlertid har fru Borghild Schetelig skaffet red. manuskriptet til nedenstående malmgeologiske studie. Den er utarbeidet efter at foredraget var holdt og refererer hovedtrekkene av deler av foredraget. Innledning.

0029-196X
Print