NJG19-4-02
1939
Norske mineraler av Beidellit-gruppen
19
4
300-310

Beidellit er et av de mange leir-mineraler som dannes ved kjemisk forvitring av ymse bergarter. Den almindelige norske leir er som kjent av glacial oprinnelse og inneholder neppe noen nydannete leirmineraler, men består i alt vesentlig av finknust bergart (kvarts, feltsat, glimmer, etc.). Som først påvist av Reusch har det imidlertid dannet seg en del kaolin på sprekker i anorthosit på Sørlandet, men kaolin (senere også iakttatt på Vestlandet) har stått som det eneste ekte silikatiske leirmineral kjent fra norsk forekomst. Det tør derfor være av interesse at også beidellit nå er funnet i Norge.

Print