NJG18-4-03
1938
Litteraturmelding og kritikk
18
4
379-396

Strukturundersøkelser i eruptiver

Tektonikken har i de senere år gjennemgått en rivende utvikling. Nye områder er blitt dradd inn under. dens arbeidsfelt, og nye metoder er utviklet, som gir større muligheter for å dra sikre slutninger om bergartenes tektoniske historie. Felles for disse metoder er at de krever meget detaljarbeide og stor tålmodighet; men også at arbeidet lønner sig, man får sikrere grunn å stå på.

Print