NJG20-3/4-01
1940
Et profil gjennem ogygiaskifer og ampyxkalk på Tørtberg, Frogner ved Oslo
20
3, 4
157-160

I sitt arbeide "Geologisk kart over øerne ved Kristiania" skriver prof. W. C. Brøgger om hovedavdelingene 4 a-4 d i den fossilførende lagrekke i Oslotrakten. Fra sonene 4 a α-4 b α nevnes bl. a.trilobittene Lonchodomas rostratus (Sars) , Asaphus platyurus Ang., Ogygiocaris dilatata (Brünn.), Trinucleus bronni (Sars & Boeck MS)(coscinorhinus Ang. ), Chasmops conicophthalma (Sars & Boeck MS) .Ved siden av forskjellige arter av graptolitter anføres Leptæna og Orthis-arter, foruten echinodermer og regulære orthocerer.

På Tørtberg har jeg funnet et profil hvor nettop disse avdelinger med de samme fossiler, er blottet. jeg har da søkt å finnede forskjellige arters vertikale utbredelse, som angitt på tabellen.For å opnå dette har jeg tatt for mig hver meter av profilet, og avmerket de arter som var å finne eftersom jeg samlet opover. Det kan naturligvis ikke trekkes en helt skarp grense for en arts utbredelse,men jeg har så nøie som mulig avsatt det område hvorden forekommer. Av nogen arter er det bare funnet et eneste fossil,og navnet på denne er derfor på profiloversikten ikke forsynt mednogen klammer som angir større utbredelse.

De funne arter er stort sett de samme som prof. Brøgger nevnerfra disse lag. De bemerkninger han har gjort om mengden av artene i  de forskjellige soner stemmer også. Det er den forholdsvise utbredelse av artene som her skal pointeres.

Jeg vil til slutt få takke dr. L. Størmer og konservator A. Heintzf or den elskverdighet og hjelpsomhet de har ydet mig under arbeidet. Fossilmaterialet oppbevares i Paleontologisk Museum Oslo.

Print