NJG20-3/4-05
1940
W. C. Brøggers liv - Bibliografisk fremstillet
20
3, 4
199-249

I denne bibliografi over W. C. Brøgger er titlene så vidt mulig oppført under de år, forfatteren arbeidet med manuskriptene. En vil derfor ikke alltid finne dem under trykkeåret eller tidsskriftbindets årgang, slik som de i alminnelighet er oppført i dengeologiske literatur, når de omtales eller citeres.

Print