NJG20-3/4-06
1940
Notiser - Notes
20
3, 4
250-268

Torvlag og steinlag i marin leir ved Grorud stasjon - Gunnar Holmsen

Grefsenmorenens opbygning og fossilinnhold - Fridtjov Isachsen

Kvartsporfyr i Åros, Røyken - Fridtjov Isachsen

Contribution a l'étude des métasilicates - Leiv Gjessing

On red, flourescent calcite from the fen area near Ulefoss - Henrich Neumann, Ivan Th. Rosenquist

Print